ZÁVĚR a Zdroje

Úvodní stránka Prost.analýza MOSTY ČR Závěr a zdroje

Závěr:

Podrobná analýza konstrukcí prokázala, že betonová deska mostovky, spolu se správně navrženými výztuhami ocelových nosníků, může zajistit integritu ocelobetonových konstrukcí i stabilitu jednotlivých konstrukčních prvků i celé konstrukce. Řešení detailů však musí odpovídat předpokladům statické analýzy. U mostů přímých - kolmých lze použít příčné ztužení pouze nad podporami a u zakřivených nebo šikmých je nutno dělat mezilehlá ztužidla. V případě, že je most mírně zakřivený tzn. s velkým poloměrem zakřivení je třeba zvážit podrobnou analýzou, jestli mezilehlá ztužidla jsou nutná nebo ne.

Významné mosty se dvěma hlavními nosníky, které jsem našel, realizované v ČR jsou všechny spojité dálniční estakády. Jednotlivé směry jsou oddělené jako dva samostatné objekty. Rozpětí polí se pohybuje od 27 metrů do 70 metrů, stavební výška okolo 2,5m. Výška pilířů (nad terén) je od 8 do 20m.

Zdroje: Sborník konference mosty 2005
str. 231 - 234
str. 256 - 260
str. 445 - 448
str. 475 - 478
str. 485 - 489
str. 490 - 494

Skripta OK30

Internet